دانلود دفترچه های راهنما 

دانلود رایگان دفترچه راهنمای فارسی دوربینهای عکاسی دیجیتال کانن

رمز فایلهای zip شده www.canontehran.com میباشد.

در صورت پیدا نکردن کتاب مورد نظر به این لینکمراجعه فرمایید.

 

سری G و POWERSHOT S 

روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل جی 12 Canon G12
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل جی 11 Canon G11
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل جی 10 Canon G10
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل اس 90 Canon S90
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل اس 95 Canon S95

 

سری  POWERSHOT SX 

روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل sx230 Canon SX230
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل sx220 Canon SX220
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل sx210 Canon SX210
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل sx200 Canon SX200
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل sx130 Canon sx130
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل  sx30  Canon sx30
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل  sx20  Canon sx30

 

سری  DIGITAL IXUS 

روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS1000 Canon IXUS 1000
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS300 Canon IXUS 300
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS210 Canon IXUS 210
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS130 Canon IXUS 130
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS120 Canon IXUS 120
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS107  Canon IXUS 107
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS105  Canon IXUS 105
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS100  Canon IXUS 100
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل IXUS95  Canon IXUS 95

 

سری  POWERSHOT A 

روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل A3350 Canon A3350
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل A3200 Canon A3200
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل A2300 Canon A2300
روش کار با دوربین عکاسی کانن مدل A2200 Canon A2200

بازدید: 152261