دوربین Canon بدون آینه

دوربین Canon بدون آینه

 

Canon G12


 
   
نام گروه: دوربین Canon بدون آینه
بازدید:  4394

Canon  G 12

به علت عدم تولید از سمت شرکت ناموجود میباشد شما میتوانید از مدل جدیدتر یعنی G 15 استفاده نمایید